Het logo van de VCO Midden- en Oost-Groningen

 

Het logo van de VCO Midden- en Oost-GroningenIn het logo van de VCO is de centrale missie: “scholen voor christelijk onderwijs waar alle kinderen en hun ouders welkom zijn” te lezen rondom 12 vierkantjes. Met de 12 vierkantjes wordt de symbolische betekenis van het getal 12, zoals dat in de Bijbel op meerdere plaatsen voorkomt, uitgebeeld. 12 = 3 x 4 waarbij 3 het Goddelijk getal is en 4 staat voor de 4 windstreken, heel de aarde dus. De uitkomst 12 wil daarmee vertellen over Gods goedheid, liefde en genade voor allen. Vanuit dat geloof mogen en willen we werken aan scholen waar alle kinderen en hun ouders welkom zijn. De vierkantjes zijn verschillend van kleurintensiteit, vergelijkbaar met de veelkleurigheid van onze scholen.

De VCO Midden- en Oost-Groningen.

 

a. de scholen
b. de ledenraad
c. het College van Bestuur
d. de Raad van Toezicht
e. het directieberaad

 

De scholen:

*C.B.S. De Wegwijzer te Bellingwolde
*C.B.S. De Loopplank te Blijham
*C.B.S. Mons Sinaï te Heiligerlee
*C.D.B.S. De Hoeksteen te Hoogezand
*C.B.S. De Regenboog te Hoogezand
*C.B.S. Sjaloom te Meeden
*C.B.S. De Parel te Muntendam
*C.B.S. Gr.v.Prinsterer te Nieuwe-Pekela
*C.B.S. De Lichtboei te Oostwold / Midwolda
*C.B.S. De 7-sprong te Oude-Pekela
*C.B.S. Het Galjoen te Sappemeer
*C.B.S. Annewieke te Scheemda
*C.B.S. De Zonnewijzer te Siddeburen
*C.B.S. De Wegwijzer te Slochteren
*C.B.S. De Kern te Veendam
*C.B.S. ‘t Haimstee te Veendam
*C.B.S. Het Baken te Westerlee
*C.B.S. Maranatha te Winschoten
*C.B.S. De Vossenburcht te Winschoten
*C.B.S. De Wegwijzer te Zuidbroek

 

De ledenraad:

De algemene vergadering/ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van de afdelingen worden gekozen. In artikel 14 van de statuten staat opgenomen dat voor iedere onderwijsinstelling die van de vereniging uitgaat een afdeling en schoolcommissie  wordt ingesteld. Iedere afdeling kiest uit haar midden één lid en één plaatsvervangend lid voor de ledenraad.(artikel 13 van de statuten)

 

College van Bestuur (bovenschoolse directie)

Het College van Bestuur vormt het uitvoerend deel van het bestuur en is belast met de uitvoering van de bestuurstaken van de vereniging. Het College van Bestuur vergadert 1x per twee weken. Het College van Bestuur vormt het dagelijks bestuur van het directieberaad.

Het College van Bestuur bestaat uit:

 • Dhr. J. de Boer - voorzitter College van Bestuur - 0597-591897
  (algemeen directeur; portefeuilles algemene zaken/financiën/huisvesting/ict)
   
 • Dhr. H. Kielstra - lid College van Bestuur - 0597-532723
  (adjunct algemeen directeur; portefeuille onderwijs)
   
 • Mevr. A. Boer - lid College van Bestuur - 0597-647389
  (adjunct algemeen directeur; portefeuille personele zaken)

 

De Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht van de VCO Oost-Groningen wordt gevormd door:   

 • Dhr. H.J. Kieft (Hendrik-Jan), Oogstweg 2, 9674 TC Winschoten (voorzitter)
 • Mevr. M. Dijkstra (Marloes), Hoofdweg 217, 9695 AG Bellingwolde (secretaresse)
 • Dhr. R.E. van Lang (Roel), Stationsweg 35, 9671 AM Winschoten (penningmeester)
 • Dhr. L. Kiewiet (Lars), Galerij 19, 9675 RN Winschoten (lid)
 • Dhr. R.A.J. Cremers (Ronald), Cypressenlaan 32, 9603 DG Hoogezand (lid) 

  De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar.

Het directieberaad:

De directeuren van de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen vormen samen het directieberaad.
Dit directieberaad overlegt maandelijks over de gang van zaken binnen de vereniging en probeert de gezamenlijke belangen van de scholen te behartigen.

 

Laatste nieuws

Vacature invalkrachten

Poster jun 2017

Inlogformulier

Kalender