De medezeggenschapsraad (M.R.)
De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. 

Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht). De medezeggenschapsraad vergadert op veel scholen voorafgaand aan de vergadering van de schoolcommissie, waar de medezeggenschapsraad deel van kan uitmaken.
De directeur van de school woont de vergaderingen van de medezeggenschapsraad als adviseur bij.


De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.)
Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 20 personen. Elke school levert één afgevaardigde naar de G.M.R. Om de geleding ouder en personeel zijn evenredig vertegenwoordigd.

De verdeling binnen de G.M.R. ziet er als volgt uit:

Personeel:

 • Bellingwolde - de Wegwijzer
 • Oude Pekela - 7-Sprong
 • Veendam - de Kern
 • Muntendam - de Parel
 • Scheemda - Annewieke
 • Heiligerlee - Mons Sinaï
 • Sappemeer - het Galjoen
 • Winschoten - Marantha
 • Slochteren - de Wegwijzer
 • Blijham - de Loopplank

Ouders:

 • Winschoten - Vossenburcht
 • Hoogezand - de Hoeksteen
 • Veendam - 't Haimstee
 • Westerlee - het Baken
 • Nieuwe Pekela - Groen van Prinsterer
 • Oostwold - de Lichtboei
 • Zuidbroek - de Wegwijzer
 • Hoogezand - de Regenboog
 • Meeden - Sjaloom
 • Siddeburen - de Zonnewijzer 

Agenda's en stukken zijn te vinden op de inlogpagina MR/GMR

 

Voor het schooljaar 2015-2016  zijn de vergaderingen van de GMR gepland op:

 • dinsdag 22 september 2015
 • donderdag 10 december 2015
 • dinsdag 8 maart 2016
 • donderdag 9 juni 2016

Laatste nieuws

Vacature invalkrachten

Poster jun 2017

Inlogformulier

Kalender