Werkkostenregeling

 Werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2011 is er een nieuwe regeling voor vergoedingen die werkgevers (gedeeltelijk) onbelast kunnen geven aan hun werknemers: de werkkostenregeling.  

De werkkostenregeling VCO Midden- en Oost-Groningen is per 1 januari 2014 van kracht gegaan.
Voor meer informatie klik hier.

Wilt u gebruik maken van de regeling?

Dan kunt u vanaf 1 januari 2016 het aanvraagformulier online invullen. 
Let op de volgende voorwaarden:

 • U vult het aanvraagformulier online in.

 • Binnen 5 werkdagen (m.u.v. de schoolvakanties) ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag.

 • Na akkoordverklaring van uw aanvraag door de VCO Midden- en Oost-Groningen kunt u overgaan tot aanschaf van het door uw gekozen artikel.

 • U dient na akkoordverklaring uiterlijk 1 november een kopie op naam gestelde nota te overleggen.

 • Aanschaf zonder akkoordverklaring is geheel op eigen risico.

 • De beschikbare ruimte voor vergoedingen en verstrekkingen fiets/pc/laptop/tablet worden gemaximeerd. Uitgangspunt is dat de beschikbare vrije ruimte niet wordt overschreden.

 • Mocht de maximaal beschikbare ruimte bereikt zijn dan wordt uw aanvraag afgewezen.

 • Voor de aanschaf van een pc/laptop/tablet geldt een maximale vergoeding/verstrekking van € 500,-

 • Voor de aanschaf van een fiets (incl. accessoires en verzekering) geldt een maximale vergoeding/verstrekking van € 1.000,-

 • Een aanvraag voor vergoeding/verstrekking pc/laptop/tablet of fiets kan maximaal 1x per 3 jaar worden ingediend.

 • U kunt een aanvraag indienen na een dienstverband bij de VCO Midden- en Oost-Groningen van minimaal 3 maanden.

 • Wordt uw aanvraag afgewezen dan kunt u in het daarop volgende jaar opnieuw een aanvraag indienen. (Uw afgewezen aanvraag wordt namelijk niet op een wachtlijst gezet)

Laatste nieuws

Vacature invalkrachten

Poster jun 2017

Inlogformulier

Kalender