Functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht bij de vco: 
De functies van bestuur en intern toezicht zijn ondergebracht in één orgaan van 
het bevoegd gezag, waarbij scheiding van bestuur en toezicht is gerealiseerd 
doordat binnen dat ene orgaan bepaalde functionarissen met de uitoefening van 
het bestuur worden belast (College van Bestuur ) en anderen met de uitoefening van intern toezicht (Raad van Toezicht).

Daarbij ligt de functie van bestuur bij de uitvoerende leden van het bestuur (College van Bestuur = het schoolbestuur)
en de functie 
van intern toezicht bij Raad van Toezicht. 
De door de PO Raad vastgestelde code goed bestuur is ook voor het VCO bestuur leidraad.

 

Het bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen wordt gevormd door:


Uitvoerend bestuur (College van Bestuur):

algemeen directeur (voorzitter)  Dhr. J. de Boer alg. zaken/financien/huisvesting/ict 0597-591897
adjunct algemeen directeur (lid) Dhr. H. Kielstra onderwijs 0597-532723
adjunct algemeen directeur (lid) Mevr. A. Boer personele zaken 0597-647389

 

Raad van Toezicht:

voorzitter Dhr. H.J. Kieft (Hendrik-Jan), Oogstweg 2 9674 TC Winschoten
secretaresse Mevr. M.Dijkstra (Marloes) Hoofdweg 217 9695 AG Bellingwolde
penningmeester Dhr. R.E. van Lang (Roel) Stationsweg 35 9671 AM Winschoten
lid Dhr. L. Kiewiet (Lars) Galerij 19 9675 RN Winschoten
lid Dhr. R.A.J. Cremers (Ronald) Cypressenlaan 32 9603 DG Hoogezand

  • Het complete bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar.
  • Het College van Bestuur vergadert 1 x per twee weken op de dinsdagmorgen.

 

 

Voor het cursusjaar 2015-2016 zijn de vergaderingen gepland op de volgende data:

  • maandag 14 september 2015
  • maandag 23 november 2015
  • maandag 8 februari 2016
  • maandag 23 mei 2016

Laatste nieuws

Vacature invalkrachten

Poster jun 2017

Inlogformulier

Kalender